sơn lót kiềm nội thất Primer

Sơn Lót Kiềm Nội Thất

Sơn lót kiềm nội thất là loại sơn hệ nhựa acrylic 100%, đã được nghiên cứu và thử nghiệm rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Dùng để sơn lót tường sau khi đã làm phẳng bằng mastit. FP56 Tính năng sơn lót kiềm nội thất FP56 Sơn lót chống kiềm tốt […]

Ngày đăng: 9:49 29/03/2018 xem thêm »