TRIỆU CHỨNG THẤM NƯỚC

Bạn đang gặp vấn đề rò rỉ hay thấm nước? Quá nhiều nhà vệ sinh của các công trình, các gia đình đã từng bị rò rỉ một cách âm thầm:  rò rỉ thấm nước qua trần nhà vệ sinh và rò rỉ nước qua các bức tường, qua hộp kỹ thuật v.v. dẫn tới […]

Ngày đăng: 16:04 08/06/2017 xem thêm »